MUSIIKKITERAPIA ON ITSEENSÄ TUTUSTUMISTA

Musiikkiterapia on oivallinen väline myös aikuisasiakkaiden kanssa käydä läpi vaikeaan elämäntilanteeseen ja masennukseen liittyviä asioita. Tapaamisissa kohdataan tunteita ja muistoja musiikin mieleen tuovien tunnelmien kautta. Näin asioiden käsittelyyn voidaan päästä helpommin käsiksi kuin pelkkien sanojen avulla.

Asiakkaan kanssa voidaan käydä läpi esimerkiksi omaa elämänkaarta ja poimia sieltä oivalluksia, jotka vaikuttavat omaan ajatteluun ja tapaan reagoida eri tilanteissa. Tapaamisissa etsitään uusia tapoja kohdata vaikeita tilanteita ja löydetään rauhoittavaa ymmärrystä omalle toiminnalle ja tavalle hahmottaa maailmaa.

Terapian maksajana voi asiakkaan itsensä lisäksi toimia esimerkiksi sairaanhoitopiiri, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikka (HUS), perheneuvola, sosiaalitoimisto tai vakuutusyhtiö. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille tai nuorille aikuisille sekä psykoterapeuttisena kuntoutuksena 16-25-vuotiaille nuorille, edellyttäen, että terapeutti on saanut hyväksytyn koulutuksen ja on tehnyt palveluntuottajasopimuksen Kelan kanssa.

Musiikkiterapia on ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset, ammattikäytäntöjen eettiset periaatteet sekä vaitiolovelvollisuus. Työskentelyn tukena on myös säännöllinen työnohjaus.

« Lue lisää: Musiikkiterapia on vuorovaikutusta