MUSIIKKITERAPIA ON VUOROVAIKUTUSTA

Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa musiikkia käytettäessä päästään usein nopeasti tunnetason ongelmiin ja käsittelyyn voidaan ottaa sellaisiakin alueita joiden sanallinen kuvaaminen on vaikeaa.
Musiikkiterapia sopii kaikenikäisille eikä se vaadi musikaalisuutta.

Laaja-alaisessa musiikkiterapiassa tarkoituksenmukaiset ja tavoitteisiin soveltuvat menetelmät valitaan aina asiakaskohtaisesti. Menetelmät voivat olla myös hyvin erilaisia terapiaprosessin eri vaiheissa. Yleisimpiä musiikkiterapian menetelmiä ovat soittaminen, improvisointi, musiikin kuuntelu ja siihen liittyvä mielikuvatyöskentely, omien laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja keskustelu.

Musiikkiterapia voidaan aloittaa vaikkapa asiakkaan mielimusiikkiin tutustumisen kautta. Musiikki toimii hyvin usein tunteiden ilmaisukanavana ja sen tuoma symbolinen etäisyys mahdollistaa vaikeidenkin asioiden käsittelyn.

Musiikkiterapian tavoitteita ovat mm. vuorovaikutustaitojen ja itseilmaisun kehittäminen, kommunikaatiopohjan laajentaminen, tunne-elämän selkiinnyttäminen, persoonallisuuden kehityksen tukeminen ja itsetietoisuuden lisääminen.

Musiikkiterapiassa yksilötapaamiset kestävät 45 min./kerta ja tapaamisia on yleensä yksi viikossa. Musiikkiterapian kesto voi olla 1-3 vuoden mittainen kuntoutusjakso.
Musiikkiterapia voi olla myös lyhytkestoisempaa, supportiivista terapiaa. Tällöin tavoitteena voi olla esimerkiksi masennuksen fokusoitu hoito tai jonkun vaikean elämäntilanteen läpikäyminen, tilanteessa tukeminen ja eteenpäin suuntautumisessa auttaminen.

» Lue lisää: Musiikkiterapia on itseensä tutustumista